Povinné zmluvné poistenie auta, motorky aj ďalších motorových vozidiel na mieru s možnosťou výberu 3 balíčkov a viacerých pripoistení ponúka poisťovňa Union. K poisteniu získate automaticky aj rozsiahle asistenčné služby, pričom celé zákonné poistenie si viete namodelovať presne podľa toho, či chcete komplexnú ochranu, alebo radšej výhodnú cenu.

Podľa toho, ako často jazdíte a aké riziká predpokladáte, si viete vybrať základné limity pre poistné plnenie, ale napríklad aj zvýšené krytie pre majetkové škody. Skúsenosti motoristov ukazujú, že práve takúto flexibilitu oceňujú najviac, spoločne s uzavretím cez internet.

Áno, podobne ako pri iných zákonných poistkách, aj v prípade poisťovne Union je možné uzatvoriť zákonnú poistku onlinePZP Union poistná kalkulačka vám totiž pripraví najlepší a najpresnejší výpočet, kde bude cena zohľadňovať konkrétny balík, pripoistenia a aj všetky zľavy. Dôležité je však porovnanie nielen medzi balíkmi navzájom, ale aj s inými PZP.

Parametre, podmienky a výhody

Dojednať si povinné zmluvné poistenie v poisťovni Union môžete pre všetky druhy motorových vozidiel, ktoré musia mať zákonnú poistku uzatvorenú. Môže ísť nielen o auto, ale aj motorku, skúter, prívesný vozík alebo o menšie úžitkové vozidlá do 3,5 tony.

Poistenie UNION SLÚŽI NA KRYTIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA, NAJMÄ IDE O ŠKODY NA ŽIVOTE, ŠKODY NA ZDRAVÍ, NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTÚPENIE A O UŠLÝ ZISK.

POISTENIE JE MOŽNÉ DOJEDNAŤ V TROCH RÔZNYCH POISTNÝCH BALÍKOCH PODĽA TOHO, AKÉ VYSOKÉ MAJÚ BYŤ POISTNÉ LIMITY PRE KRYTIE ŠKÔD A PODĽA TOHO, AKÉ SLUŽBY K POISTKE CHCETE.

K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU JE MOŽNÉ TIEŽ DOJEDNAŤ HAVARIJNÉ PRIPOISTENIA.

Kým v základom balíku poistenia ponúka poisťovňa Union len so zákonom stanovenými limitmi na štandardnej úrovni, ďalšie dva balíky ponúkajú už vyšší stupeň ochrany. To isté platí aj o asistenčných službách, ktoré sú až v druhom a treťom balíku. Poistenie platí na Slovensku aj v zahraničí, pri niektorých pripoisteniach treba rátať so spoluúčasťou.

Pokiaľ ide o najdôležitejšie výhody, tu sú:

 • výber z troch balíčkov a viacerých pripoistení, kto chce naozaj najlacnejšie možné povinné zmluvné poistenie, vie si vybrať aj balíček bez asistenčných služieb
 • možnosť poistenia online za pár minút a to len podľa ŠPZ, pričom takto si môžete poistiť osobné auto, ľahšie úžitkové auto do 3,5 tony, prívesný vozík aj motocykel
 • extra zľavy pri poistení cez internet, ale aj pre klientov zdravotnej poisťovne Union, vďaka čomu si viete vybaviť poistenie za ešte výhodnejších finančných podmienok
 • ak ste vlastníkom vozidiel so zvláštnym evidenčným číslom alebo niektorých špecifických kategórií vozidiel, po súhlase poisťovne poistíte aj tieto vozidlá

NAKOMBINOVANIE POISTENIA NA MIERU

VĎAKA MOŽNOSTI VOĽBY KONKRÉTNEHO BALÍKA A DODATOČNÝCH PRIPOISTENÍ SI VIETE VYBRAŤ POISTENIE PRE SVOJE VOZIDLO DOSLOVA NA MIERU. AK NECHCETE ASISTENČNÉ SLUŽBY, VIETE SI VYBRAŤAJ BEZ NICH A ZA MIMORIADNE NÍZKU CENU. DÁ SA ALE ZVOLIŤ AJ KOMPLEXNÁ POISTNÁ OCHRANA.

Balíky, moduly a pripoistenie

Pri povinnom zmluvnom poistení v poisťovni Union si viete vybrať tri rôzne balíky poistenia zodpovednosti za škodu. Kým prvý balík je určený pre tých, čo nenajazdia príliš veľa kilometrov a chcú ušetriť, najvyšší balík sa hodí aj do zahraničia.

Tu sú jednotlivé moduly:

Balík Basic

 • v základnom balíku poistenia sa nájdu tí vodiči, ktorých možno považovať skôr za sviatočných a ktorí nepredpokladajú vznik vážnejších škodových udalostí
 • ak ide o poistené plnenie, tak limit na vyplatenie poistného pri škodách na živote a zdraví je 5,24 milióna €,pri vecných škodách je limit 1,05 milióna €
 • v tomto balíku nenájdete žiadne asistenčné služby, čo je síce trocha neštandardné, ale ten, kto ich nepotrebuje, si takýmto spôsobom zníži poistné na minimum

Balík Optimum

 • štandardným balíkom pre väčšinu bežných vodičov s klasickým využitím motorového vozidla, či už auta, motorky alebo iného vozidla, je balík zvaný Optimum
 • v tomto balíku je limit pre škody spôsobené na živote alebo zdraví obdobný, čiže 5,24 milióna, navýšený je ale limit poistného plnenia vecných škôd a to 3 milióny €
 • súčasťou balíka Optimum už sú aj asistenčné služby využiteľné doma aj v krajinách zelenej karty, toto poistenie je teda vhodné aj pri cestách do zahraničia

Balík Excellent Plus

 • najvyšším balíkom povinného zmluvného poistenia, ktoré môžete uzatvoriť v poisťovni Union, je balík Excellent Plus s najlepšou ochranou
 • tento modul poistenia poskytuje aj najvyššie limity poistného plnenia, v prípade zdravia a života je to znova 5,24 milióna €, pri vecných škodách až do 5 miliónov €
 • k povinnému zmluvnému poisteniu v tomto prípade rovnako tak dostávate možnosť využiť asistenčné služby, ale aj pripoistenie proti živlom do výšky 2 500 €

Okrem poistenia zodpovednosti vám Union ponúka aj tieto pripoistenia pre vás:

Výhľadové sklá: Jedným z najtypickejších pripoistení nielen v poisťovni Union, ale aj v iných poisťovniach, je pripoistenie škôd spôsobených na sklách vozidla. Pripoistenie kryje náklady na škody spôsobené pri poškodení alebo zničení čelného, zadného aj bočných skiel. Pri oprave do 30 € sa spoluúčasť neplatí, inak áno.

Stret so zverou: V prípade, ak sa obávate počas jazdy stretu so zverou, môžete si dojednať aj pripoistenie vzťahujúce sa na tieto prípady. Ide o pripoistenie, ktoré kryje na vašom poistenom vozidle škody spôsobené stretom alebo kontaktom s divou zverou a to podľa výšky poistného limitu až do 7 500 €.

Úraz: V rámci poistenia osôb ponúka poisťovňa Union k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu možnosť dojednať pripoistenie úrazu vodiča. Toto pripoistenie slúži na vyplatenie odškodnenia pri hospitalizácii, trvalých následkoch alebo smrti v dôsledku úrazu. Poistná suma závisí od toho, aký balík poistenia si zvolíte.

Výtlky: Ak často chodíte po menej kvalitných cestách, môžete si doobjednať aj pripoistenie pre škody spôsobené výtlkmi. Toto pripoistenie hradí náklady na škody spôsobené výtlkom na cestách voči pneumatike, disku a náklady na geometriu. Poistná suma pripoistenia sa dá v tomto prípade dojednať až do výšky 300 €.

Živly: Posledným pripoistením je pripoistenie proti škodám spôsobeným prírodnými živlami na vašom poistnom vozidle. Toto pripoistenie však má maximálne poistné plnenie obmedzený do výšky 2 500 €. Pripoistenie je poskytované len k najvyššiemu balíku a to bezplatne, k iným balíkom zákonného poistenia sa nedá dojednať. Viac info nájdete na portály poistit.sk

Odporúčané články